Välkommen till Iskuben's webbaserade lagertjänst.

Diracom-Lager Webmodul ger information om lagerläget i realtid.
Med denna tjänst kan bland annat lagersaldon och orderläge kontrolleras,
samt nya kundorder registreras.